WebKitDOMHTMLEmbedElement

WebKitDOMHTMLEmbedElement

Functions

Properties

gchar * align Read / Write
glong height Read / Write
gchar * name Read / Write
gchar * src Read / Write
gchar * type Read / Write
glong width Read / Write

Types and Values

Object Hierarchy

  GObject
  ╰── WebKitDOMObject
    ╰── WebKitDOMNode
      ╰── WebKitDOMElement
        ╰── WebKitDOMHTMLElement
          ╰── WebKitDOMHTMLEmbedElement

Implemented Interfaces

WebKitDOMHTMLEmbedElement implements WebKitDOMEventTarget.

Description

Functions

webkit_dom_html_embed_element_get_align ()

gchar *
webkit_dom_html_embed_element_get_align
                (WebKitDOMHTMLEmbedElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_embed_element_set_align ()

void
webkit_dom_html_embed_element_set_align
                (WebKitDOMHTMLEmbedElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLEmbedElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_embed_element_get_height ()

glong
webkit_dom_html_embed_element_get_height
                (WebKitDOMHTMLEmbedElement *self);

Parameters

Returns

A glong


webkit_dom_html_embed_element_set_height ()

void
webkit_dom_html_embed_element_set_height
                (WebKitDOMHTMLEmbedElement *self,
                glong value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLEmbedElement

 

value

A glong

 

webkit_dom_html_embed_element_get_name ()

gchar *
webkit_dom_html_embed_element_get_name
                (WebKitDOMHTMLEmbedElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_embed_element_set_name ()

void
webkit_dom_html_embed_element_set_name
                (WebKitDOMHTMLEmbedElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLEmbedElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_embed_element_get_src ()

gchar *
webkit_dom_html_embed_element_get_src (WebKitDOMHTMLEmbedElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_embed_element_set_src ()

void
webkit_dom_html_embed_element_set_src (WebKitDOMHTMLEmbedElement *self,
                    const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLEmbedElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_embed_element_get_type_attr ()

gchar *
webkit_dom_html_embed_element_get_type_attr
                (WebKitDOMHTMLEmbedElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_embed_element_set_type_attr ()

void
webkit_dom_html_embed_element_set_type_attr
                (WebKitDOMHTMLEmbedElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLEmbedElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_embed_element_get_width ()

glong
webkit_dom_html_embed_element_get_width
                (WebKitDOMHTMLEmbedElement *self);

Parameters

Returns

A glong


webkit_dom_html_embed_element_set_width ()

void
webkit_dom_html_embed_element_set_width
                (WebKitDOMHTMLEmbedElement *self,
                glong value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLEmbedElement

 

value

A glong

 

Types and Values

struct WebKitDOMHTMLEmbedElement

struct WebKitDOMHTMLEmbedElement;

Property Details

The “align” property

 “align”          gchar *

read-write gchar* HTMLEmbedElement:align.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “height” property

 “height”          glong

read-write glong HTMLEmbedElement:height.

Flags: Read / Write

Default value: 0


The “name” property

 “name”           gchar *

read-write gchar* HTMLEmbedElement:name.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “src” property

 “src”           gchar *

read-write gchar* HTMLEmbedElement:src.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “type” property

 “type”           gchar *

read-write gchar* HTMLEmbedElement:type.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “width” property

 “width”          glong

read-write glong HTMLEmbedElement:width.

Flags: Read / Write

Default value: 0