WebKitDOMHTMLAnchorElement

WebKitDOMHTMLAnchorElement

Functions

gchar * webkit_dom_html_anchor_element_get_charset ()
void webkit_dom_html_anchor_element_set_charset ()
gchar * webkit_dom_html_anchor_element_get_coords ()
void webkit_dom_html_anchor_element_set_coords ()
gchar * webkit_dom_html_anchor_element_get_hreflang ()
void webkit_dom_html_anchor_element_set_hreflang ()
gchar * webkit_dom_html_anchor_element_get_name ()
void webkit_dom_html_anchor_element_set_name ()
gchar * webkit_dom_html_anchor_element_get_rel ()
void webkit_dom_html_anchor_element_set_rel ()
gchar * webkit_dom_html_anchor_element_get_rev ()
void webkit_dom_html_anchor_element_set_rev ()
gchar * webkit_dom_html_anchor_element_get_shape ()
void webkit_dom_html_anchor_element_set_shape ()
gchar * webkit_dom_html_anchor_element_get_target ()
void webkit_dom_html_anchor_element_set_target ()
gchar * webkit_dom_html_anchor_element_get_type_attr ()
void webkit_dom_html_anchor_element_set_type_attr ()
gchar * webkit_dom_html_anchor_element_get_text ()
void webkit_dom_html_anchor_element_set_text ()
gchar * webkit_dom_html_anchor_element_get_href ()
void webkit_dom_html_anchor_element_set_href ()
gchar * webkit_dom_html_anchor_element_get_protocol ()
void webkit_dom_html_anchor_element_set_protocol ()
gchar * webkit_dom_html_anchor_element_get_host ()
void webkit_dom_html_anchor_element_set_host ()
gchar * webkit_dom_html_anchor_element_get_hostname ()
void webkit_dom_html_anchor_element_set_hostname ()
gchar * webkit_dom_html_anchor_element_get_port ()
void webkit_dom_html_anchor_element_set_port ()
gchar * webkit_dom_html_anchor_element_get_pathname ()
void webkit_dom_html_anchor_element_set_pathname ()
gchar * webkit_dom_html_anchor_element_get_search ()
void webkit_dom_html_anchor_element_set_search ()
gchar * webkit_dom_html_anchor_element_get_hash ()
void webkit_dom_html_anchor_element_set_hash ()

Properties

gchar * charset Read / Write
gchar * coords Read / Write
gchar * hash Read / Write
gchar * host Read / Write
gchar * hostname Read / Write
gchar * href Read / Write
gchar * hreflang Read / Write
gchar * name Read / Write
gchar * pathname Read / Write
gchar * port Read / Write
gchar * protocol Read / Write
gchar * rel Read / Write
gchar * rev Read / Write
gchar * search Read / Write
gchar * shape Read / Write
gchar * target Read / Write
gchar * text Read / Write
gchar * type Read / Write

Types and Values

Object Hierarchy

  GObject
  ╰── WebKitDOMObject
    ╰── WebKitDOMNode
      ╰── WebKitDOMElement
        ╰── WebKitDOMHTMLElement
          ╰── WebKitDOMHTMLAnchorElement

Implemented Interfaces

WebKitDOMHTMLAnchorElement implements WebKitDOMEventTarget.

Description

Functions

webkit_dom_html_anchor_element_get_charset ()

gchar *
webkit_dom_html_anchor_element_get_charset
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_anchor_element_set_charset ()

void
webkit_dom_html_anchor_element_set_charset
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLAnchorElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_anchor_element_get_coords ()

gchar *
webkit_dom_html_anchor_element_get_coords
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_anchor_element_set_coords ()

void
webkit_dom_html_anchor_element_set_coords
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLAnchorElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_anchor_element_get_hreflang ()

gchar *
webkit_dom_html_anchor_element_get_hreflang
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_anchor_element_set_hreflang ()

void
webkit_dom_html_anchor_element_set_hreflang
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLAnchorElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_anchor_element_get_name ()

gchar *
webkit_dom_html_anchor_element_get_name
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_anchor_element_set_name ()

void
webkit_dom_html_anchor_element_set_name
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLAnchorElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_anchor_element_get_rel ()

gchar *
webkit_dom_html_anchor_element_get_rel
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_anchor_element_set_rel ()

void
webkit_dom_html_anchor_element_set_rel
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLAnchorElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_anchor_element_get_rev ()

gchar *
webkit_dom_html_anchor_element_get_rev
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_anchor_element_set_rev ()

void
webkit_dom_html_anchor_element_set_rev
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLAnchorElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_anchor_element_get_shape ()

gchar *
webkit_dom_html_anchor_element_get_shape
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_anchor_element_set_shape ()

void
webkit_dom_html_anchor_element_set_shape
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLAnchorElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_anchor_element_get_target ()

gchar *
webkit_dom_html_anchor_element_get_target
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_anchor_element_set_target ()

void
webkit_dom_html_anchor_element_set_target
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLAnchorElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_anchor_element_get_type_attr ()

gchar *
webkit_dom_html_anchor_element_get_type_attr
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_anchor_element_set_type_attr ()

void
webkit_dom_html_anchor_element_set_type_attr
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLAnchorElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_anchor_element_get_text ()

gchar *
webkit_dom_html_anchor_element_get_text
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_anchor_element_set_text ()

void
webkit_dom_html_anchor_element_set_text
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLAnchorElement

 

value

A gchar

 

Since: 2.16


webkit_dom_html_anchor_element_get_href ()

gchar *
webkit_dom_html_anchor_element_get_href
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_anchor_element_set_href ()

void
webkit_dom_html_anchor_element_set_href
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLAnchorElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_anchor_element_get_protocol ()

gchar *
webkit_dom_html_anchor_element_get_protocol
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_anchor_element_set_protocol ()

void
webkit_dom_html_anchor_element_set_protocol
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLAnchorElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_anchor_element_get_host ()

gchar *
webkit_dom_html_anchor_element_get_host
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_anchor_element_set_host ()

void
webkit_dom_html_anchor_element_set_host
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLAnchorElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_anchor_element_get_hostname ()

gchar *
webkit_dom_html_anchor_element_get_hostname
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_anchor_element_set_hostname ()

void
webkit_dom_html_anchor_element_set_hostname
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLAnchorElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_anchor_element_get_port ()

gchar *
webkit_dom_html_anchor_element_get_port
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_anchor_element_set_port ()

void
webkit_dom_html_anchor_element_set_port
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLAnchorElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_anchor_element_get_pathname ()

gchar *
webkit_dom_html_anchor_element_get_pathname
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_anchor_element_set_pathname ()

void
webkit_dom_html_anchor_element_set_pathname
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLAnchorElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_anchor_element_get_search ()

gchar *
webkit_dom_html_anchor_element_get_search
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_anchor_element_set_search ()

void
webkit_dom_html_anchor_element_set_search
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLAnchorElement

 

value

A gchar

 

webkit_dom_html_anchor_element_get_hash ()

gchar *
webkit_dom_html_anchor_element_get_hash
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self);

Parameters

Returns

A gchar


webkit_dom_html_anchor_element_set_hash ()

void
webkit_dom_html_anchor_element_set_hash
                (WebKitDOMHTMLAnchorElement *self,
                const gchar *value);

Parameters

self

A WebKitDOMHTMLAnchorElement

 

value

A gchar

 

Types and Values

struct WebKitDOMHTMLAnchorElement

struct WebKitDOMHTMLAnchorElement;

Property Details

The “charset” property

 “charset”         gchar *

read-write gchar* HTMLAnchorElement:charset.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “coords” property

 “coords”          gchar *

read-write gchar* HTMLAnchorElement:coords.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “hash” property

 “hash”           gchar *

read-write gchar* HTMLAnchorElement:hash.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “host” property

 “host”           gchar *

read-write gchar* HTMLAnchorElement:host.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “hostname” property

 “hostname”         gchar *

read-write gchar* HTMLAnchorElement:hostname.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “href” property

 “href”           gchar *

read-write gchar* HTMLAnchorElement:href.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “hreflang” property

 “hreflang”         gchar *

read-write gchar* HTMLAnchorElement:hreflang.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “name” property

 “name”           gchar *

read-write gchar* HTMLAnchorElement:name.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “pathname” property

 “pathname”         gchar *

read-write gchar* HTMLAnchorElement:pathname.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “port” property

 “port”           gchar *

read-write gchar* HTMLAnchorElement:port.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “protocol” property

 “protocol”         gchar *

read-write gchar* HTMLAnchorElement:protocol.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “rel” property

 “rel”           gchar *

read-write gchar* HTMLAnchorElement:rel.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “rev” property

 “rev”           gchar *

read-write gchar* HTMLAnchorElement:rev.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “search” property

 “search”          gchar *

read-write gchar* HTMLAnchorElement:search.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “shape” property

 “shape”          gchar *

read-write gchar* HTMLAnchorElement:shape.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “target” property

 “target”          gchar *

read-write gchar* HTMLAnchorElement:target.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “text” property

 “text”           gchar *

read-write gchar* HTMLAnchorElement:text.

Flags: Read / Write

Default value: ""


The “type” property

 “type”           gchar *

read-write gchar* HTMLAnchorElement:type.

Flags: Read / Write

Default value: ""